Projekty unijne

E-geodezja – urząd w Twoim domu

Coraz więcej spraw urzędowych z zakresu geodezji i kartografii można realizować na odległość, bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu, przez siedem dni w tygodniu i to przez całą dobę. Każdy chcący załatwić sprawy z zakresu geodezji i kartografii, siedząc wygodnie przed komputerem, może zamówić mapy ewidencyjne czy część z dostępnych danych z geodezyjnych rejestrów. Cały proces …

E-geodezja – urząd w Twoim domu Czytaj dalej…

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” …

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka Czytaj dalej…

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” …

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka Czytaj dalej…

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021

W dniu 3 marca 2021 r. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Wicestarosta Bialski Pan Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz, podpisali umowę na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 …

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021 Czytaj dalej…

Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020

Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zakończyło realizację projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO …

Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020 Czytaj dalej…

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

Projekt grantowy dla Domów Pomocy SpołecznejW dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu czterdziestu czterem Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 …

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej Czytaj dalej…

Powiat pozyskał sprzęt komputerowy dla 6-ciu szkół powiatowych

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie w wysokości  79 213,23 zł na zakup sprzętu komputerowego w celu wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 6-ciu szkołach powiatowych:  ZS im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, ZST im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, LO im. Gen. Wł. Sikorskiego  …

Powiat pozyskał sprzęt komputerowy dla 6-ciu szkół powiatowych Czytaj dalej…

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy! Gmina Łomazy zakupiła 22 nowe laptopy wraz z oprogramowaniem i licencjami za kwotę blisko 60 000 zł najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Sprzęt posłuży do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy, a …

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy Czytaj dalej…

Przewiń do góry