Projekty unijne

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego” realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, obejmuje on zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach projektu przewidziano kompleksowe roboty niezbędne do wyposażenia obiektów użyteczności publicznej …

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka

Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów i poprawa parametrów technicznych sieci dróg transportu rolnego poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Pogorzelec i Dębów (działka 84).Koszt realizacji operacji: 5 750 445,87 zł  – w tym 5 685 835,05 zł …

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka Czytaj dalej…

Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego

„Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego” jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu jest podniesienie dostępności urzędu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i świadczonych przez niego …

Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego Czytaj dalej…

Cyfrowy Powiat

22 września 2022 r. Powiat Bialski  podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Wartość całkowita projektu wynosi 329 874 zł, 100% tej kwoty stanowi dofinansowanie. Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju i potencjału cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona zdolność Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej …

Cyfrowy Powiat Czytaj dalej…

Budowa hali sportowej w Janowie Podlaskim

Projekt „Budowa hali sportowej w Janowie Podlaskim” swoim zakresem obejmuje halę sportową z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, hala zlokalizowana będzie przy północno-zachodniej stronie budynku Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim przy ulicy Siedleckiej. Hala będzie budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2-kondygnacyjnym w części zaplecza. Dach dwuspadowy nad halą oraz nad …

Budowa hali sportowej w Janowie Podlaskim Czytaj dalej…

E-geodezja – urząd w Twoim domu

Coraz więcej spraw urzędowych z zakresu geodezji i kartografii można realizować na odległość, bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu, przez siedem dni w tygodniu i to przez całą dobę. Każdy chcący załatwić sprawy z zakresu geodezji i kartografii, siedząc wygodnie przed komputerem, może zamówić mapy ewidencyjne czy część z dostępnych danych z geodezyjnych rejestrów. Cały proces …

E-geodezja – urząd w Twoim domu Czytaj dalej…

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” …

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka Czytaj dalej…

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” …

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka Czytaj dalej…

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021

W dniu 3 marca 2021 r. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Wicestarosta Bialski Pan Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz, podpisali umowę na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 …

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021 Czytaj dalej…

Przewiń do góry