Projekty unijne

Projekt „Eduszansa” – wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 licea ogólnokształcące Powiatu Bialskiego

Powiat Bialski realizuje projekt „Eduszansa” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0230/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu to 1 635 708,82 zł, w tym dofinansowanie 1 454 208,82 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 1 390 352,50 zł.  Głównym […]

Projekt „Eduszansa” – wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 licea ogólnokształcące Powiatu Bialskiego Read More »

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Dwadzieścia dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego, powiaty ziemskie: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski; 3 miasta: Biała Podlaska, Chełm, Lublin oraz Lider przedsięwzięcia Powiat Lubelski uzyskały dotację z Unii Europejskiej na projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.Realizacja przedsięwzięcia

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego Read More »

189 milionów złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego

20 lutego 2024 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” –  zadania wpisanego na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Działania

189 milionów złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego Read More »

Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę od podstaw nowego odcinka drogi oraz rozbudowę istniejących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych PKP. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie m.in.: – miejsc postojowych / parkingów dla pojazdów ciężarowych; – kanału technologicznego; – urządzeń inżynieryjnych; – oznakowania poziomego i pionowego; – odcinków ciągów pieszo-rowerowych; – odcinków oświetlenia ulicznego; – przebudowy linii

Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 Read More »

Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego

Celem głównym projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. W ramach projektu przewidywane jest zatrudnienie 2 doradców klimatycznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiejoraz przeszkolenie ich w celu uzyskania wymaganych kompetencji w zakresie doradztwa dotyczącego racjonalnego korzystania z

Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego Read More »

Magiczne miejsca. Vademecum Powiatu Bialskiego

Operacja zakłada wydanie publikacji pn. „Magiczne miejsca. Vademecum Powiatu Bialskiego” której celem jest promocja walorów powiatu bialskiego. Ma ona pokazać piękno powiatu i zachęcić do odwiedzenia tego urokliwego regionu. Zawierać będzie informacje o miejscach noclegowych i restauracyjnych, które będą mogły być wykorzystane przez potencjalnych turystów. Publikacja obejmować będzie również swoim zakresem informacje dotyczące zabytków architektonicznych

Magiczne miejsca. Vademecum Powiatu Bialskiego Read More »

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego” realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, obejmuje on zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach projektu przewidziano kompleksowe roboty niezbędne do wyposażenia obiektów użyteczności publicznej

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego Read More »

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka

Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów i poprawa parametrów technicznych sieci dróg transportu rolnego poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Pogorzelec i Dębów (działka 84).Koszt realizacji operacji: 5 750 445,87 zł  – w tym 5 685 835,05 zł

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka Read More »

Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego

„Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego” jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem projektu jest podniesienie dostępności urzędu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i świadczonych przez niego

Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego Read More »

Cyfrowy Powiat

22 września 2022 r. Powiat Bialski  podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Wartość całkowita projektu wynosi 329 874 zł, 100% tej kwoty stanowi dofinansowanie. Realizacja projektu ma na celu wsparcie rozwoju i potencjału cyfrowego powiatu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona zdolność Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Cyfrowy Powiat Read More »

Scroll to Top