Projekty realizowane

kategoria

„Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”

  PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014–2020 Starosta bialski informuje, iż rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytetu 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury pod nazwą: „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”. Jest to […]

„Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” Read More »

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski"

  Starosta bialski informuje, że podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski" Read More »

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”

  Starosta bialski informuje, że podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” Read More »

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Już tylko niespełna dwa miesiące dzielą nas od zakończenia projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” prowadzonego przez powiat bialski. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim Read More »

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

Celem głównym projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów. Cel ten jest realizowany nie tylko poprzez liczne zajęcia i staże dla uczniów oraz

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim Read More »

„Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – spotkanie monitorujące

7 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie monitorujące dla koordynatorów szkolnych i dyrektorów szkół zaangażowanych w projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

„Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – spotkanie monitorujące Read More »

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim – co nowego

18 kwietnia minie rok od podpisania przez powiat bialski umowy na dofinansowanie projektu: Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim – co nowego Read More »

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim

        Kiedy wszyscy już myślą o Bożym Narodzeniu, w szkołach powiatu bialskiego końcówka roku jest bardzo intensywna. Nie tylko ze względu na zakończenie I semestru nauki. W trzech szkołach zawodowych realizowany jest projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Przypomnijmy, że projekt jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli trzech szkół zawodowych prowadzonych

Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim Read More »

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Całkowita wartość projektu: 187

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Read More »

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”

        Powiat bialski dzięki pozyskanym środkom unijnym dba o rozwój szkolnictwa zawodowego. Realizując projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”, w których uczestniczą: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim stara się,

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” Read More »

Scroll to Top