Adam Golec

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 30-12-2019 dokonał wyboru ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej www.pcpr.powiatbialski.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ  działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)  OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020  zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” na rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd” MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W 2019 ROKU: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 – pomoc w zakupie i …

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” na rok 2019 Czytaj dalej…

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 21-12-2018 dokonał wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej www.pcpr.powiatbialski.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ  działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)  OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019  zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Świadczenie „Dobry start” w pieczy zastępczej

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o …

Świadczenie „Dobry start” w pieczy zastępczej Czytaj dalej…

Zapraszamy na festyn poświęcony Rodzicielstwu Zastępczemu 30 maja 2018

30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los opuszczonych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować pracę, jakiej każdego dnia podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom godnego, spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości. Powiatowe …

Zapraszamy na festyn poświęcony Rodzicielstwu Zastępczemu 30 maja 2018 Czytaj dalej…

Wizyta w Kobryniu na Białorusi

10 i 11 maja delegacja z powiatu bialskiego, której przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk, odwiedziła Wioskę Dziecięcą i Szkołę specjalną w Kobryniu w rejonie Brzeskim. Przebywają tam i uczą się dzieci pozbawione opieki rodziców i dzieci niepełnosprawne. W Kobryniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy powiatem bialskim a powiatem kobryńskim w zakresie zadań dotyczących pomocy …

Wizyta w Kobryniu na Białorusi Czytaj dalej…

XIX Pielgrzymka Środowiska Pomocy Społecznej z Województwa Lubelskiego

W tym roku w środę 9 maja przedstawiciele środowisk pomocy społecznej z całego województwa Lubelskiego spotkają się w Pratulinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą świętą na ołtarzu polowym, Eucharystii przewodniczył będzie biskup siedlecki Kazimierz Gurda.  Po Mszy św. planowane jest spotkanie przedstawicieli środowisk pomocy społecznej z naszego województwa.

Przewiń do góry