Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę od podstaw nowego odcinka drogi oraz rozbudowę istniejących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych PKP.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie m.in.:

– miejsc postojowych / parkingów dla pojazdów ciężarowych;

– kanału technologicznego;

– urządzeń inżynieryjnych;

– oznakowania poziomego i pionowego;

– odcinków ciągów pieszo-rowerowych;

– odcinków oświetlenia ulicznego;

– przebudowy linii energetycznych w celu wykonania infrastruktury drogowej;

– zjazdów i innych budowli inżynierskich w przebiegu drogi.

Droga przebiegać będzie od Granicznego Punktu Odpraw Fitosanitarnych w Kobylanach (Kolejowe Przejście Graniczne) do wiaduktu nad torem KWK (realizowanego przez firmę Cargotor), który obejmuje dojazd do drogi E-30 (DK Nr 2).

Wartość inwestycji 99 800 000,00 zł

Udział własny 1 996 000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu 97 804 000,00 zł

Scroll to Top