komunikaty-ogloszenia

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bialskiego w 2024 roku. Odnośnik do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku. Read More »

Komunikat dotyczący Systemu Informacyjnego zawierającego dane o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS)

Nie masz szybkiego internetu?Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet.

Komunikat dotyczący Systemu Informacyjnego zawierającego dane o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) Read More »

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Uchwała Nr 669/2022 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej finansowanego z budżetu

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023 Read More »

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”.

Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Bialskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. Zarządzenie Ogłoszenie Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”. Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”.

W dniu 9 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 648/2022  ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Szczegóły w załączeniu: Ogłoszenie Wzór oferty-wersja do edycji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”. Read More »

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2023 roku.

Plik źródłowy

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2023 roku. Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. Read More »

Scroll to Top