komunikaty-ogloszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”.

W dniu 9 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 648/2022  ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Szczegóły w załączeniu: Ogłoszenie Wzór oferty-wersja do edycji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”. Read More »

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2023 roku.

Plik źródłowy

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego w 2023 roku. Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. Read More »

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Bialskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bialskiego w 2023 roku. Treść zarządzenia

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku. Read More »

Komunikat dotyczący tzw. ,,białych plam” w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Aktualnie Lubelski OW NFZ rozpoczął prace nad zakupem świadczeń na 2023 r. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykazała w niektórych zakresach brak zapewnienia takiej dostępności na obszarze powiatu bialskiego. Dążąc do osiągnięcia optymalnej dostępności publikujemy jako załącznik nr 1 –Wykaz obszarów, w których aktualnie brak jest zabezpieczenia dostępności do świadczeń we

Komunikat dotyczący tzw. ,,białych plam” w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Read More »

Aktualna ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, w związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowaliśmy jej nową, zaktualizowaną wersję. W aktualnej wersji ulotki uwzględniamy najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w

Aktualna ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Read More »

Pomóżmy odnowić grobowiec strażaka ochotnika

Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa Rzeczpospolitej w Białej Podlaskiej, Pan Wiesław Tomczuk, Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej st.bryg. mgr inż. Pan Artur Tomczuk zwracają się z apelem o pomoc przy renowacji grobowca Komendanta Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Rajmunda Łodziaka. Nr konta, na które można

Pomóżmy odnowić grobowiec strażaka ochotnika Read More »

Scroll to Top