Delegacja samorządowców powiatów bialskiego w ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

5 sierpnia delegacja samorządowców z powiatu bialskiego na czele  z włodarzem powiatu Tadeuszem Łazowskim –  starostą bialskim uczestniczyła  w  spotkaniu z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską.

W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Iwaniuk- wójt gminy Terespol, Jacek Danieluk – burmistrz Terespola, Marceli Niezgoda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Iwona Brol – dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju oraz ppłk SG Piotr Patla z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podczas spotkania samorządowcy z powiatu bialskiego starali się przekonać panią minister do potrzeby budowy pieszego przejścia granicznego w Terespolu oraz rozmawiali o możliwościach pozyskania na ten cel dofinansowania w trwającym do 30 września br. naborze wniosków ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa.
Jak podkreśla starosta bialski Tadeusz Łazowski „ utworzenie pieszego przejścia stanowiłoby znakomity czynnik do rozwoju nie tylko miasta i gminy Terespol, ale i całego powiatu bialskiego.”

Scroll to Top