Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla części obrębów

 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.18.2011.MM Biała Podlaska  dnia  20.07.2011

Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla części obrębów: Sławacinek Stary, Konstantynów Osada, Zalesie, Sławatycze, Piszczac, Drelów

Treść ogłoszenia.

Dokumenty spakowane do pobrania.


Biała Podlaska 25.07.2011

ZMIANA NR 1
Treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana Nr 1 SIWZ


 

Biała Podlaska 27.07.2011

ZMIANA NR 2
Treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana Nr 2 SIWZ

Sławacinek Stary-wersja II (zmieniona)


Biała Podlaska dnia 08.08.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top