Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych&nbnbsp;
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.8.2014.MM  Biała Podlaska dnia  17.10.2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia  24.10.2014

Zmiana nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


 Biała Podlaska dnia  24.10.2014

Wyjaśnienia nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


  Biała Podlaska dnia  24.10.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top