stypendia rozdane

Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim (wszyscy stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych z Międzyrzeca Podlaskiego)

W październiku starosta bialski – Tadeusz Łazowski na zaproszenie szkół prowadzonych przez powiat bialski miał przyjemność wręczenia najlepszym uczniom stypendiów.

Dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium jako pierwsi otrzymali uczniowie Zespołu Szkół im. W. St. Reymonta w Małaszewiczach i nastąpiło to 15 października. Kolejni uczniowie to stypendyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach, którzy otrzymali z rąk starosty dyplomy w dniu 17 października. 21 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim 89 uczniów międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski z rąk starosty bialskiego i przewodniczącego Rady Powiatu – Przemysława Litwiniuka otrzymali potwierdzenia przyznanych stypendiów. Jako ostatni dyplomy otrzymali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy w Terespolu i Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, co nastąpiło 22 października.

Zespół Szkół w Małaszewiczach
Zespół Szkół w Małaszewiczach

 

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach
Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach
Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim (wszyscy stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych z Międzyrzeca Podlaskiego)
Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim (wszyscy stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych z Międzyrzeca Podlaskiego)
Liceum Ogólnokształcące w Terespolu
Liceum Ogólnokształcące w Terespolu
Zespół Szkół w Janowie Podlaskim
Zespół Szkół w Janowie Podlaskim
Scroll to Top