dotacja celowa z budżetu państwa

W dniu 19 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wręczenie umów na dofinansowanie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2014 r. Otrzymali je przedstawiciele 37 jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich znaleźli się także starosta bialski Tadeusz Łazowski, który otrzymał umowę dla powiatu bialskiego na kwotę 200 000 zł, burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk – umowa dla Terespola na 148 500 zł oraz wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk – umowa dla gminy Rokitno na 1 147 430, 25 zł. Jest to dofinansowanie konkretnych zadań związanych z przebudową dróg, gdzie wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Umowy wręczał minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński oraz wicewojewoda lubelski Marian Starownik.
Zawarcie nowych umów wynika ze zwiększenia kwoty dotacji dla województwa lubelskiego, a także oszczędności poprzetargowych. W 2014 r. w ramach NPPDL gminy i powiaty województwa lubelskiego otrzymają 52 miliony 444 tys. zł na inwestycje i remonty na 123,7 km dróg lokalnych.

zdjęcie Urząd Wojewódzki w Lublinie

Scroll to Top