Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 08 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod linkiem :

https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=741&p1=szczegoly&p2=1315748

Scroll to Top