Konferencja o rynku pracy

Centrum Badania Opinii Społecznej było organizatorem konferencji pn. rynek pracy województwa lubelskiego – migracje mieszkańców i sytuacja osób po 45 roku życia.

Na konferencji podsumowano realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Migracje szansą województwa lubelskiego – wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy” oraz „Zarządzanie wiekiem i przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej osób po 45. roku życia odpowiedzią na problem starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego”. W konferencji władze powiatu bialskiego reprezentował starosta Tadeusz Łazowski.

Scroll to Top