Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3424-2.2012  Biała Podlaska dnia 18.01.2012

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji : 2/5 (2/6,3) – 550 ton , 5/8 (5/10) – 550 ton o barwie czarnej lub szarej o łącznej ilości 1100 ton – wymienionych i opisanych w „Formularzu cenowym ” załącznik Nr 1 do SIWZ.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 20.01.2012

Wyjaśnienie Nr 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 01.02.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska 06.02.2012

 ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3424-1/2011  Biała Podlaska dnia 17.01.2011

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji : 2/5 (2/6,3) – 550 ton , 5/8 (5/10) – 550 tono barwie szarej lub czarnej o łącznej ilości 1100 ton.

Scroll to Top