Konkurs na Dyrektora Szkoły

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
D Y R E K T O R A
Zespołu Szkół w Małaszewiczach

treść ogłoszenia w formacie – pdf

Scroll to Top