Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego – składanie wniosków

Serdecznie zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie dorocznych Nagród Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.  

Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na wniosek samorządów z terenu powiatu bialskiego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, grup mieszkańców (co najmniej 7 osób) i innych podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. 

Zasady przyznawania nagród zostały określone w Uchwale Nr XXXI/191/2019 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. Treść uchwały wraz
z późniejszymi zmianami oraz formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatu Bialskiego w zakładce: Udostępnione wzory dokumentów/Wydział Spraw Społecznych/Wzór wniosku o Nagrodę Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa  Kraszewskiego: https://www.powiatbialski.eu/wydzial-spraw-spolecznych-dokumenty/

Termin składania wniosków upływa 10 maja.

Scroll to Top