Najem lokalu o pow. 35 m2 położonego w budynku Obwodu Drogowego w Sławatyczach – stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 28,60 zł/m2 za miesiąc

BZ.0741/17/2007

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. SIDORSKA 90 A
tel. /0-83/ 343-19-09, fax /0-83/ 343-79-75
www.powiatbialski.pl , www.zdpbialapodlaska.netbip.pl

Ogłasza

 

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych: Na najem lokalu o pow. 35 m2 położonego w budynku Obwodu Drogowego w Sławatyczach – stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 28,60 zł/m2 za miesiąc

Przetarg odbędzie się w biurze w ZDP w Białej Podlaskiej w dniu 22 października 2007r o godz. 10:00
 Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać do dnia 22 października 2007r godz.10:00 w biurze Zarządu Dróg Powiatowych pokój nr 6.

Uprawniony do kontaktu z oferentami : Janina Zając .

ZDP zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja przetargowa do pobrania (7z)


Biała Podlaska 22.10.2007

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF


Biała Podlaska 29.10.2007

Powiadomienie o zawarciu umowy

Treść powiadomienia w formacie PDF

Scroll to Top