Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.

OA.I.3421-12/07

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 

Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie aart. 11 ust. 8 ustawy.

 

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim”


 Biała Podlaska 17.09.2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF

Scroll to Top