Nowy Dyrektor Liceum

Decyzją Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dniem 1 marca br. powierzenie stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim otrzymuje Artur Grzyb.

Powyższa decyzja została podjęta w związku z faktem, iż na ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na podstawie 36 a ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ustalonemu przez siebie kandydatowi. Decyzją Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej najlepszym kandydatem w zaistniałej sytuacji jest Artur Grzyb – były burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, argumentując swoją decyzję iż jest to osoba z ponad dwudziestopięcioletnim stażem pracy, w tym dwudziestodwuletnim stażem na stanowisku kierowniczym. Posiada on wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe. Otworzył przewód doktorski. Jego doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz jednostkami samorządu terytorialnego dają podstawę uważać, iż jest to właściwa kandydatura na stanowisko dyrektora liceum.

Stanowisko dyrektora liceum Artur Grzyb będzie pełnił jako meneger, a nie nauczyciel przez okres pięciu lat szkolnych.

grzyb

Scroll to Top