OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 2 grudnia 2013 r

Nr GKN.6840.8.1.2013.EP

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 2 grudnia 2013 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska.

Treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf.

Scroll to Top