Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi

Serdecznie zapraszamy mieszkanki powiatu bialskiego na bezpłatne badania mammograficzne wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez Lubelski Oddział NFZ.

Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego.
Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
– nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
– otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
• rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
• mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.
Kryteria wykluczające:
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
Nie jest wymagane skierowanie.
Miejsce wykonania: pracownie mammograficzne wyłonione w konkursie ofert.
Wykaz miejsc udzielania świadczeń

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy (pracownie stacjonarne i mammobusy)

Miejsca stacjonowania mammobusów

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki.

 

Scroll to Top