Powiatowe Kodeńskie Spotkania z Poezją i Pieśnią Maryjną

23 października odbyły się XVII Powiatowe Kodeńskie Spotkania z Poezją i Pieśnią Maryjną poświęcone pamięci Jana Pawła II, zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu. Na uroczystość zaproszenie przyjęli między innymi: Pan Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Tomasz Andrejuk, Radny Powiatu.

Po uroczystym otwarciu nastąpiły prezentacje utworów poetyckich oraz pieśni maryjnych. Wystąpili soliści i duet oraz zespoły z terenu powiatu bialskiego:

 • Anna Kozaczuk z Kodnia
 • Aleksandra Sacharczuk z Kodnia
 • Stanisława Potajczuk z Kodnia
 • Maria Sacharczuk z Kodnia
 • Krystyna Krótkiewicz z Kodnia
 • Rita Chochowska z Kodnia, Scholka dziecięca z Kodnia
 • Wiktoria Bułhak z Tuliłowa
 • Brajan Bułhak z Tuliłowa
 • Dominika Bułhak z Tuliłowa
 • Artur Dżaluk z Kodnia
 • Urszula Jaworska z Dereczanki
 • duet Sandra Magier z Dobromyśla i Maja Huk z Okczyna,
 • Zespół Śpiewaczy Echo Polesia Klubu Seniora „Srebrny Włos” w Terespolu
 • Schola „Strumień” z Terespola
 • Zespół Śpiewaczy działający przy GCKSiT w Kodniu, ,
 • Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dobrynianki”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Sapieżanki” z Kodnia
 • Chór Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz upominki.

Zdjęcia: Izabela Marciniak.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top