Powiatowy Dzień Strażaka

6 maja 2012 r. odbyły się Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka i XIII Pielgrzymka Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Uroczystości połączone były z jubileuszem 90-lecia działalności OSP Kodeń.

Na uroczystość przybyło około 400 strażaków oraz 38 pocztów sztandarowych z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej z Łomaz, pocztów sztandarowych, pododdziałów PSP i OSP spod Bazyliki na Kalwarię, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością znamienici goście, m.in.: Franciszek Jerzy Stefaniuk – Poseł na Sejm RP, Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, st.bryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP oraz Wójtowie i Burmistrzowie powiatu bialskiego.

Gośćmi honorowymi uroczystości były dwie zagraniczne delegacje strażaków z zaprzyjaźnionego powiatu Oberhavel z Niemiec, której przewodził Thomas Thielke – Zastępca Komendanta Straży Pożarnych i obwodu Brzeskiego z Białorusi pod przewodnictwem Konstantina Szerszunowicza – Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Brześciu.

Gospodarzami uroczystości byli: Tadeusz Łazowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski, bryg. Zbigniew Łaziuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, Ryszard Zań – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kodniu i jednocześnie Wójt Gminy Kodeń oraz Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej ojciec Bernard Briks.

Na początku uroczystości została złożona wiązanka kwiatów pod figurą Św. Floriana przez delegację strażaków w składzie: Tadeusz Łazowski, bryg. Zbigniew Łaziuk i Ryszard Zań.

Podczas uroczystości wręczono strażakom PSP i druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe oraz strażakom PSP nominacje na wyższe stopnie służbowe.

ZŁOTĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał st. asp. w st. spocz. Marian Oskwarek – członek Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Białej Podlaskiej

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał mł. ogn. w st. spocz. Zbigniew Muszyński – Wiceprezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Międzyrzecu Podlaskim

„ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU” otrzymał Feliks Sacharczuk – Członek OSP Kodeń

„MEDAL HONOROWY imienia Bolesława Chomicza” otrzymał dh Ignacy Papiński – Członek OSP Kodeń

 

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE:
w korpusie oficerów:
stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA otrzymał st. kpt. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP.
stopień KAPITANA otrzymał mł. kpt. Paweł Władyczuk – dowódca sekcji w KM PSP.
w korpusie aspirantów:
stopień ASPIRANTA otrzymał mł. asp. Tomasz Białowąs – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP.
w korpusie podoficerów:
stopień STRASZEGO OGNIOMISTRZA otrzymali:
1.ogn. Jacek Bujnik – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP
2.ogn. Tadeusz Hawryluk – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP
3.ogn. Antoni Jówko – dowódca zastępu w KM PSP (poczet flagowy)
4.ogn. Dariusz Woch – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP
stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymali:
1.st.sekc. Grzegorz Byczyk – starszy ratownik kierowca w KM PSP
2.st.sekc. Marek Oleszczuk – starszy ratownik kierowca w KM PSP
3.st.sekc. Marek Wołosowicz – starszy ratownik kierowca w KM PSP
stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymali:
1.sekc. Krzysztof Andrearczyk – starszy ratownik kierowca w KM PSP
2.sekc. Edward Borkusewicz – starszy ratownik w KM PSP
3.sekc. Grzegorz Czuhan – starszy ratownik kierowca w KM PSP
4.sekc. Grzegorz Sworczuk – ratownik kierowca w KM PSP
5.sekc. Mateusz Włodarczyk – ratownik kierowca w KM PSP
w korpusie szeregowych:
stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymali:
1.str. Karol Pocztarski – stażysta w KM PSP
2.str. Karol Telaczyński – stażysta w KM PSP
3.str. Piotr Trochimiuk – stażysta w KM PSP

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymali:
1. st.asp. Piotr Oskwarek – dowódca zmiany w KM PSP
2. st.kpt. Roman Smarzewski – kierownik sekcji w KM PSP
3. st.asp. Jerzy Wołoszko – dowódca sekcji w KM PSP

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Lubelski Komendant Wojewódzki PSP przyznał 7 strażakom nagrody pieniężne. Nagrodę otrzymali:
1. bryg. Zbigniew Łaziuk – Komendant Miejski PSP,
2. st.kpt. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP;
3. bryg. Franciszek Filipuk – naczelnik wydziału w KM PSP;
4. st.ogn. Tadeusz Hawryluk – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
5. st.kpt. Marek Pniewski – dyżury operacyjny w KM PSP;
6. mł.bryg. Szymon Semeniuk – dowódca JRG w Małaszewiczach;
7. st.asp. Jerzy Wołoszko – dowódca sekcji w KM PSP

Odznaczeniami resortowymi zostało uhonorowanych 45 osób.

ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.st.ogn. Mirosław Łaziuk – starszy ratownik w KM PSP;
2.st.asp. Piotr Oskwarek – dowódca zmiany w KM PSP;
3.dh Kamil Elwicki – członek OSP Kodeń;
4.dh Marcin Elwicki – członek OSP Kodeń;
5.dh Andrzej Jarocki – członek OSP Terespol;
6.dh Jan Lichaczewski – członek OSP Kodeń;
7.dh Krzysztof Pietrusik – członek OSP Kodeń;
8.dh Jan Swirid – członek OSP Kodeń;
9.dh Edward Szostakiewicz – członek Orkiestry Dętej Łomazy;
10.dh Łukasz Witkowicz – członek OSP Kodeń.

SREBRNY MEDAL „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.asp. Tomasz Białowąs – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
2.ogn. Arkadiusz Borek – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
3.ogn.. Jacek Bujnik – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
4.ogn. Janusz Chomziuk – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
5.ogn. Krzysztof Gromada – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
6.ogn. Mirosław Iwaniuk – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
7.kpt. Marek Kupiński – zastępca dowódcy zmiany w KM PSP;
8.st.asp. Marek Maj – zastępca dowódcy zmiany w KM PSP;
9.ogn. Jan Piotrowicz – dowódca zastępu w KM PSP;
10.ogn. Dariusz Woch – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
11.ogn. Wojciech Wowczeniuk – starszy operator sprzętu specjalnego w KM PSP;
12.dh Jarosław Kobyliński – prezes OSP Huszcza;
13.dh Wojciech Milczarek – członek OSP Kodeń;
14.dh. Agnieszka Nowacka – członek OSP Kodeń;
15.dh Ryszard Pańkowski – członek OSP Kodeń;
16.dh Wojciech Siczek – członek OSP Terespol;
17.dh Tomasz Tarasiuk – członek OSP Kodeń

„BRĄZOWY MEDAL Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1 sekc. Mariusz Chełstowski – ratownik w KM PSP;
2. Wioleta Chomicz – inspektor w KM PSP;
3.sekc. Daniel Jarocki – ratownik w KM PSP;
4.sekc. Dariusz Kapłan – ratownik w KM PSP;
5.sekc. Marcin Kazimierczak – ratownik-kierowca w KM PSP;
6.sekc. Mariusz Kruk – ratownik-kierowca w KM PSP;
7.sekc. Marcin Liniewicz – ratownik-kierowca w KM PSP;
8.sekc. Krzysztof Panasiuk – ratownik-kierowca w KM PSP;
9.sekc. Łukasz Pykacz – ratownik w KM PSP;
10. Katarzyna Radkiewicz – inspektor w KM PSP;
11.sekc. Aleksander Stasiak – ratownik-kierowca w KM PSP;
12.sekc. Dariusz Wójtowicz – ratownik-kierowca w KM PSP;
13.dh Daniel Jasiński – członek OSP Terespol;
14.dh Agata Maksymiuk – członek OSP Kodeń;
15.dh Mirosław Pańkowski – członek OSP Kodeń;
16.dh Jarosław Pastuszuk – członek OSP Terespol;
17.dh Kamil Sobechowicz – członek Orkiestry Dętej Łomazy;
18. Katarzyna Kossowska – tłumacz języka niemieckiego.

ODZNAKĘ „WZOROWY STRAŻAK” otrzymali:
1.dh Grzegorz Lewicki – członek OSP Kodeń;
2.dh Marek Lichaczewski – członek OSP Kodeń;
3.dh Paweł Maciak – członek OSP Kodeń;
4.dh Jarosław Mackiewicz – członek OSP Kodeń;
5.dh Marek Tarasiuk – członek OSP Kodeń.

HONOROWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” otrzymali:
1.dh Józef Pańkowski – Prezes OSP Kodeń;
2.dh Andrzej Tarasiuk – Naczelnik OSP Kodeń;
3.dh Krzysztof Wasilewski – Członek OSP Kodeń

Przedstawiciele delegacji zagranicznych otrzymali z rąk Tadeusza Łazowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i bryg. Zbigniewa Łaziuka Komendanta Miejskiego PSP okolicznościowe statuetki.
STATUETKI otrzymali:
1. szef delegacji białoruskiej Konstantin Szerszunowicz – Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej Obwodu Brzeskiego;
2. szef delegacji niemieckiej Thomas Thielke – Zastępca Komendanta Straży Pożarnych w Starostwie Powiatowym w Oberhawel;

Z okazji jubileuszu 90-lecia działalności OSP w Kodniu Tadeusz Łazowski i bryg. Zbigniew Łaziuk wręczyli dh Józefowi Pańkowskiemu – Prezesowi OSP Kodeń dyplom i pamiątkową statuetkę.

Scroll to Top