Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

7 maja br. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach odbył się Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych. Uczestnicy przeglądu zaprezentowali utwory ludowe oraz maryjne, a lista uczestników tegorocznego przeglądu była długa:

 • Sąsiadeczki
 • Łobaczewianki
 • Polesie
 • Jutrzenka
 • Wrzos
 • Pawłowianki
 • Studzianczanie
 • Raz na Ludowo
 • Klub Seniora ,, Złoty Wiek”
 • Podlasianki
 • Kalina
 • Tęcza
 • Kaczeńce
 • Luteńka
 • Pohulanka
 • Echo Polesia
 • Chór ,, W Dubicy”
 • Chór Parafii NNMP z Białej Podlaskiej
 • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Polubiczach
 • Zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu.

Wszystkie chóry i zespoły pochodzą z terenu Powiatu Bialskiego.

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top