Profilowanie dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej przy użyciu równarki.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-12.2012  Biała Podlaska dnia 06.03.2012

Profilowanie dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej przy użyciu równarki.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 28.03.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top