Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

OA.I.3421-10/07

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 

Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.


Biała Podlaska 23.08.2007

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OA.I.3421-10/07 w trybie negocjacji bez ogłoszenia na przebudowę i adaptację pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i adaptację pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, przeprowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia,  unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Scroll to Top