Przegląd w Sosnówce

 

W dniu 6 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sosnówce odbył się I Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Honorowy Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka i Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce.

 

 

W trakcie Przeglądu odbyły się konkursy na palmę, pisankę i stół wielkanocny.  Liczebność prac zaskoczyła organizatorów, bowiem do konkursów na palmę i pisankę zgłoszono 328 prac z gmin: Biała Podlaska, Drelów, Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie. Natomiast na stół trzy dekoracje przygotowane przez: Zespół Ludowy „Zielawa” z Rossosza, Stowarzyszenie Razem na Rzecz Rozwoju Wsi Tuczna oraz Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki.

Wśród gości zaproszonych byli: Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Daniel Dragan – radny powiatu bialskiego, ks. kanonik Jan Pieńkosz – dziekan dekanatu wisznickiego, ks. Wojciech Gawałko – proboszcz parafii w Motwicy, ks. Andrzej Kania – proboszcz parafii MB Różańcowej w Sławatyczach, wójtowie gmin powiatu bialskiego, a także dyrektorzy instytucji kultury i szkół z terenu powiatu bialskiego, przedstawiciele sponsorów.

Część artystyczną otworzyli uczniowie z klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce, którzy pod kierunkiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przygotowali inscenizację na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.

Obok konkursów licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać pięknych pieśni wielkopostnych wykonywanych przez chóry i zespoły z terenu powiatu bialskiego. Na scenie zaprezentowali się następujący wykonawcy: Natalia Marczuk z Międzylesia, Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół „Biesiadnicy” z Żeszczynki, Chór seniorów „Aster” z Wisznic, Zespół Śpiewaczy Polesie z Horodyszcza, „AVE” Męski Chór Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławatyczach, Zespół Ludowy „Zielawa” z Rossosza oraz Chór Parafialny „Jutrzenka” z Piszczaca. Między pieśniami słuchacze mogli poznać znaczenie zwyczajów i symboli wielkanocnych.

W przerwie obrad jury konkursów można było zakupić świąteczny stroik, elementy dekoracyjne wielkanocne na przygotowanym kiermaszu.

Wyniki konkursów przedstawiały się następująco:

W kategorii pisanka tradycyjna (dorośli):

I nagroda – Eugenia Karwacka – Dubica gm. Wisznice,

II nagroda – Stanisława Mazurek – Mokre, gm. Rossosz,

III nagroda – Teresa Harach – Przechód, gm. Sosnówka,

Grupa wiekowa dzieci i młodzież:

I nagroda – Patrycja Szymańczuk – Drelów, wychowanka internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej,

II nagroda – Kinga Danieluk – Kodeń,

III nagroda – Gabriela Kadłubowska – Sosnówka,

W kategorii pisanka współczesna (dorośli):

I nagroda – Marianna Kalinka – Szóstka gm. Drelów,

II nagroda – Krystyna Bondaruk – Szóstka gm. Drelów,

III nagroda – Anna Bandzerewicz – Dokudów gm. Biała Podlaska,

Grupa wiekowa dzieci i młodzież:

I nagroda – Zuzanna Makaruk – Horodyszcze gm. Wisznice,

II nagroda – Dominika Kościuczyk – Łózki, gm. Drelów, wychowanka internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej,

III nagroda – Ewelina Zielińska z Zespółu Szkół im. Wł. St. Reymonta – Małaszewicze,

W kategorii palma tradycyjna grupowa (dorośli):

I nagroda – KGW – Worsy gm. Drelów,

II nagroda – KGW –  Szóstka gm. Drelów,

III nagroda – KGW –  Żerocin gm. Drelów,

Grupa wiekowa dzieci i młodzież:

I nagroda – Tomasz Kuszneruk, Paweł Łapiński wychowankowie internatu Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach,

Palma tradycyjna indywidualna (dorośli):

I nagroda – Anna Bandzerewicz – Dokudów gm. Biała Podlaska

I nagroda –  Marianna Kałdun – Kożanówka, gm. Rossosz

II nagroda – Teresa Więckowska – Woroniec gm. Biała Podlaska,

III nagroda – Jadwiga Golińska – Liszna gm. Sławatycze,

Grupa wiekowa dzieci:

II nagroda – Magdalena Kukawska – Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Tucznej,

III nagroda – Michele Łudczak – Motwica, gm. Sosnówka,

Wyróżnienia otrzymali:

Pisanka tradycyjna (dorośli): Teresa Więckowska – Woroniec gm. Biała Podlaska,

Pisanka współczesna (dorośli): Danuta Bandzerewicz – Dokudów, gm. Biała Podlaska, Genowefa Kaczejko – Dubica Dolna, gm. Wisznice, Katarzyna Haponiuk – Międzyleś, gm. Tuczna,

Grupa wiekowa dzieci i młodzież:

Patryk Kisiel – Dębów, gm. Sosnówka, Publiczne Gimnazjum w Sosnówce, Weronika Rajkiewicz –Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu, Kacper Uchman – Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu,

Palma tradycyjna indywidualna (dorośli): Maria Kościuczyk – Rozwadówka, gm. Sosnówka,

Marianna Kalinka – Szóstka, gm. Drelów,

W konkursie „Stół Wielkanocny”:

I nagroda – Zespół Ludowy „Zielawa” z Rossosza,

II nagroda – Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki,

III nagroda – Stowarzyszenie Razem na Rzecz Rozwoju Wsi Tuczna.

Przegląd pięknie wprowadzał w klimat świąt, a jednocześnie podkreślał powagę okresu Wielkiego Postu. Liczymy, że impreza będzie kontynuowana w następnych latach.

 

 

 

Scroll to Top