Remonty szkół zawodowych – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim

Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
W październiku br. zakończyły się prace remontowe w dwóch pozostałych jednostkach oświatowych objętych projektem: Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół w Janowie Podlaskim. W pierwszej ze szkół remontowi poddano dach na budynku szkoły , na którym zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono oświetlenie w szkole oraz schody wewnętrzne. Pracownie lekcyjne wzbogaciły się w nowe pomoce dydaktyczne. W janowskiej placówce wyremontowano budynek dawnych warsztatów, pracownie wyposażono w profesjonalne stanowiska do nauki zawodu oraz sprzęt rolniczy. Pozyskane pomoce dydaktyczne w obydwu szkołach są zgodne z rekomendacją KOWEZiU.
Zrealizowane w ramach projektu zadania przełożą się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Scroll to Top