Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów położonych na terenie gmin Łomazy, Drelów i Wisznice

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.2.2014.MM  Biała Podlaska dnia  15.04.2014

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów położonych na terenie gmin Łomazy, Drelów i Wisznice.

 

 

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 12.05.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Treść zawiadomienia


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

 

Scroll to Top