Spotkanie organizacji pozarządowych

Informujemy, że w ramach VIII edycji Spotkań Organizacji Pozarządowych Południowego Podlasia 10.01.2014 roku ogodzinie 16:00 w szkole podstawowej w Sielczyku koło Białej Podlaskiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dobra Szkoła” odbędzie się zlot ngo-sów.

Tematem przewodnim będzie współpraca organizacji w 2014 roku. Zapraszamy
wszystkie osoby aktywne społecznie, w tym działające w stowarzyszeniach,fundacjach, klubach sportowych, kołach gospodyń wiejskich, OSP oraz grupach nieformalnych. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń w trzecim sektorze.

Scroll to Top