Zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej (masa bitumiczna ) na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.1.2014  Biała Podlaska dnia 13.01.2014

zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej  (masa bitumiczna )  na zimno  w workach  do Obwodów  Drogowych w  Białej  Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach  i Terespolu        

 

 

treść ogłoszenia

SIWZ

formularz oferty wraz z załącznikami

 

 

Scroll to Top