Spotkanie Związku Niewidomych

Zarząd Związku Niewidomych był organizatorem spotkania, które odbyło się 11 października 2011 roku na sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Spotkanie zorganizowano  z okazji przypadającego na 15 października Międzynarodowego Dnia Białej Laski.
W imieniu władz powiatu życzenia wszystkim obecnym złożył Tadeusz Łazowski – starosta bialski.

Podczas spotkania dyskutowano nad problemami z jakimi stykają się osoby niewidome na co dzień. Deklaracja starosty bialskiego
o tym, że „Starostwo Powiatowe
i wszystkie jednostki mu podległe są zawsze do Państwa dyspozycji” wywołała entuzjazm wśród zgromadzonych.
15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
Po raz pierwszy obchodzono
go w 1964 roku. Od tego czasu jest świętem
niewidomych w wielu krajach świata. Również w Polsce Dzień Białej Laski wszedł
na stałe do kalendarza. Ma on przypominać wszystkim o potrzebach osób
dotkniętych brakiem wzroku, którzy także chcą uczestniczyć w życiu
w pełni swych talentów i na miarę pragnień, i to bez koniecznego zdawania
się na cudzą wrażliwość i współczucie.

Scroll to Top