Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.13.2013.MM  Biała Podlaska dnia 18.10.2013

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 23.10.2013

Wyjaśnienia nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia 31.10.2013

Wyjaśnienia nr 2 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia 31.10.2013

Zmiana nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


 Biała Podlaska dnia 31.10.2013

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia


  Biała Podlaska dnia 25.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.24.2011.MM  Biała Podlaska dnia 13.10.2011

 

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

 

 

 

Scroll to Top