Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Rossosz

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.21.2012.MM Biała Podlaska  dnia 07.12.2012

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Rossosz.

 

 

 

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


   Biała Podlaska dnia 11.01.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Treść ogłoszenia. 

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top