Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice.

 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.8.2011.MM Biała Podlaska  dnia  29.03.2011

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania (48MB).


  Biała Podlaska  dnia  18.04.2011

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Treść zawiadomienia


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top