Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski

 

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.14.2013.MM  Biała Podlaska dnia 16.10.2013

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


  Biała Podlaska dnia 08.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top