Aktualnie realizowane projekty

Tabelaryczne zestawienie aktualnie realizowanych projektów z udziałem funduszy Unii Europejskiej

 

Termomodernizacja i dostosowanie do wymogów przeciw pożarowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

2 170 585,57 PLN

1 757 849,41 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/

RPO WL Dz. 8.4

2012-2013

Akcja Praca VI

6 456 200,00 zł

6 456 200,00 zł

Europejski Fundusz Społeczny / Fundusz Pracy

POKL Dz. 6.1.3

2013

Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy  (edycja VI)

1 106 696,74 PLN

990 493,74 PLN

Europejski Fundusz Społeczny

POKL Dz. 7.1.2

2013

Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych          

 i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii

2 894 766,00 PLN

2 460 551,10 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/

RPO WL Dz. 4.1

2012-2014

Młodzież pogranicza: Razem dla bezpieczeństwa

444.220,00 EUR

W tym na powiat bialski: 49.716,70 EUR

(198.866,80 PLN)

399865,14 EUR

W tym na powiat bialski: 44.745,03 EUR

(178.980,12)

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 / EISP

2013-2014

 

           
Scroll to Top