Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 276/2013 z dnia 12 marca 2013 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 


Uchwała

Załącznik 

Od uchwały nr 276/2013 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru ofert na realizację w 2013 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia nie stosuje się trybu odwoławczego.

Scroll to Top