XXV Prezentacje „Za kolędę dziękujemy” w Konstantynowie – relacja

Leć kolędo w świat – takim przesłaniem zakończył swój występ zespół  La-Ti-Do działający przy GCK w Konstantynowie podczas 25. Prezentacji Za kolędę dziękujemy, które na poziomie powiatu bialskiego miały już 19. edycję oraz 6. raz organizowano je na poziomie międzywojewódzkim.

14 stycznia w trakcie ponad czterogodzinnego programu ze sceny rozbrzmiewały kolędy tradycyjne i te bardziej znane, wykonywane przez dzieci i osoby dorosłe. Przepięknie odgrywały Jasełka maluszki z przedszkola, uczniowie SP w Konstantynowie i osoby niepełnosprawne. Słychać było kolędy śpiewane po polsku, łacinie i białorusku. Wystąpili wykonawcy, którzy sami się wzruszali i swym śpiewem wzruszali też widownię. Niesamowite emocje wzbudzały występy małych solistów, którzy swoimi młodziutkimi głosami sławili Boże Narodzenie.

Na konstantynowskiej scenie wystąpiły: zespół Mielniczanie, Schola i Chór z Parafii w Łomazach, Chór Parafialny z Konstantynowa, zespół Kolorowe Nutki z Rokitna, zespoły: Pogodna Jesień i Melizmat z Konstantynowa, chórek szkolny i grupa kolędników oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Komarnie., dzieci z Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie, uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Konstantynowie.

Wśród solistów zaprezentowali kolędy: Lena Żuk, Magda Karczmarz, siostry: Oliwia i Nikola Siwek, Maja Doroszuk, Dominika Stolarek, Bartłomiej Juszkiewicz, Gabriela Stańczuk – Zarzycka, Weronika Franczuk i gimnazjalistka Julia Semeniuk.

Wzruszające były występy osób niepełnoprawnych z Konstantynowa. Jasełka przedstawili uczestnicy i instruktorzy Warsztatu Terapii Zajęciowej, a kolędy wykonywał zespół Zacisze składający się z mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Zanim jednak rozpoczęła się część artystyczna Wójt Gminy Romuald Murawski i Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Hryciuk dokonali uroczystego otwarcia prezentacji. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, który objął Patronatem Honorowym konstantynowskie prezentacje kolędnicze, głos zabrał Andrzej Czapski. Z ramienia Powiat Bialskiego i Starostwa wiele ciepłych słów wygłosił Przewodniczący Rady – Mariusz Kiczyński.

Występy zakończyły się przeczytaniem protokołu podsumowującego XI konkurs plastyczny Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe, oraz wręczeniem nagród części osób dorosłych.

Podziękowania

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim solistom, zespołom i chórom, instruktorom, dyrekcjom i nauczycielom placówek oświatowych z gminy, dyrekcjom instytucji kultury i ich reprezentacjom, organistom i parafiom za bogaty i różnorodny program artystyczny

Dziękujemy Marszałkowi za objęcie Patronatem Honorowym naszej imprezy.

Dziękujemy Radzie Powiatu i Staroście Bialskiemu za finansowe wsparcie oraz dyplomy.

Dziękujemy władzom samorządowym gminy za nagrody, finansowe wsparcie i wszelką pomoc organizacyjną.

Dziękujemy twórcom: Warsztatowi Terapii Zajęciowej, Joanne Szpura, Beacie Siwek, Beacie Gieruszka, Marioli i Dominice Szamuk oraz Karinie Dudko, za użyczenie swych prac wydanych w postaci kartek pocztowych.

Osobne podziękowania dla nauczycielki plastyki Agnieszki Charko za pomoc w rozpropagowaniu konkursu plastycznego Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe, za użyczenie swych prac do kartek pocztowych i na statuetki upamiętniającej jubileusz oraz za wieloletnią współpracę. Z prac ww. twórców  powstała niemała kolekcja 8 kartek pocztowych, które wręczono twórcom, artystom występującym na scenie oraz różnym instytucjom.

Dziękujemy Warsztatowi Terapii Zajęciowej za przygotowanie 30 statuetek, które wręczono wszystkim występującym uczestnikom, a także osobom i instytucjom, które współpracowały przez te ćwierć wieku w przygotowywaniu lub sprawnym przeprowadzeniu prezentacji w Konstantynowie.

Dziękujemy także twórcom prac przygotowanych na XI Konkurs Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe. W pięciu kategoriach wiekowych wzięło w nim udział 165 uczestników i 2 grupy twórcze. Przedszkolakom i uczniom wręczono dyplomy i słodkie nagrody, a osobom dorosłym dyplomy i nagrody książkowe.

Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej w Konstantynowie za pomoc w przygotowaniu dekoracji i Sali gimnastycznej oraz za przyjęcie i przygotowanie posiłku dla gości i osób występujących.

Dziękujemy pracownikom samorządowym za ich pracę i pomoc.

Dziękujemy naszej wiernej widowni za bycie z nami podczas występów.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu jubileuszowych prezentacji w Konstantynowie.

Trochę danych liczbowych podsumowujących 25 lat:

  1. Około 100 godzin trwały występy na scenie,
  2. Wystąpiło ponad 4500 osób w programie artystycznym,
  3. Przeprowadzono 11. Edycji konkursu plastycznego Anioły…, w którym wzięło udział ok. 900 osób,
  4. Wydano 30 kartek pocztowych promujących twórczość plastyczną mieszkańców związaną z Bożym Narodzeniem
  5. Przeprowadzono 5 edycji konkursu Szopka Betlejemska, z udziałem ok. 100 osób
  6. Gromadząc materiały nt. tradycji bożonarodzeniowych na terenie gminy zebrano, zapisano i nagrano kamerą video 7 dawnych obrzędów, zapisano 2 wspomnienia o dawnych wigiliach oraz zebrano 62 przepisy potraw wigilijnych, które wydano w publikacji Przeszłość dla przyszłości – bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa.

A widzów oglądających występy na scenie nie sposób policzyć.

Teresa Bartosiewicz

Foto: Romuald Murawski

 

Foto: Katarzyna Domańska

Scroll to Top