Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.6.2013  Biała Podlaska dnia 28.02.2013

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 06.03.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zmian.


 Biała Podlaska 15.03.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top