Zaproszenie do składania ofert na „Pełnienie nadzoru archeologicznego” z dnia 18.09.2012

GKN.272.19.2012.IB

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT


Zamawiający Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto na :

Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn.” Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gm. Wisznice”.

 

Dokumenty do pobrania.

Scroll to Top