Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację dot. wykazu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 25 maja do 14 czerwca 2017 r. wywieszony został wykaz lokali użytkowych  wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska przy ulicy Łomaskiej 2 przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu na okres nieprzekraczający trzech lat. Ogłoszenie o wykazie jest również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce władze>starosta>ogłoszenia – 2017.

Scroll to Top