Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki dofinansowanych z budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie  [pdf]

Program współpracy  [pdf]

Scroll to Top