Zmiany w organizacji zbiórek publicznych

1 kwietnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Po trzech miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw zastąpi ona dotychczasową ustawę o zbiórkach – z 1933 r. Co się zmieni ze zbiórkami?

1. Nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne – to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy
2. Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności przy takich formach zbieranie na dobre cele ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu.
3. W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu, gdzie będą także publikowane sprawozdania ze zbiórek. Celem zgłoszenia i sprawozdania jest przedstawienie inicjatywy do oceny obywateli – a nie tylko urzędników.
4. Zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz kosztowny – szczególnie dla mniejszych inicjatyw – obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
5. Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów rzeczowych w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie. Do zgłoszenia elektronicznego będzie potrzebny podpis cyfrowy – ale nie trzeba się uciekać do płatnych narzędzi. Wystarczy bezpłatny podpis, tzw. profil zaufany ePUAP, którym zgłoszenie podpisze osoba upoważniona przez organizatora zbiórki do zgłoszenia jej w portalu. Do uzyskania profilu zaufanego wystarczy jedna wizyta w urzędzie.
6. Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na starych zasadach.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest w trakcie przygotowywania portalu ZBIÓRKI.GOV.PL, który będzie narzędziem pomagającym rozwiązywać problemy pojawiające się przy zbiórkach, a jednocześnie wspiarającym przejrzystość prowadzonych zbiórek.

Scroll to Top