Michał Krasa

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

       Uchwałą Nr VI/38/2018 z dnia 28 lutego 2019 roku Rady Powiatu w Białej Podlaskiej przyjęty został dokument Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026 jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji i wizji rozwoju powiatu oraz planu operacyjnego: …

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026 Czytaj dalej…

„Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”

  PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014–2020 Starosta bialski informuje, iż rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytetu 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury pod nazwą: „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”. Jest to …

„Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” Czytaj dalej…

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza Konkurs pn. „Strzelnica w powiecie”

Konkurs pn. „Strzelnica w powiecie” zakłada dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z budową lub remontem strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Projekt kierowany jest do samorządów i zakłada powstanie strzelnicy w każdym powiecie, ale nie przesądza, że gospodarzem obiektu musi być starostwo powiatowe – o dotację ubiegać się bowiem mogą także …

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza Konkurs pn. „Strzelnica w powiecie” Czytaj dalej…

Zapraszamy do udziału w projekcie „Powrót do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Sp. z o. o. rozpoczął realizację projektu „Powrót do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 90 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn …

Zapraszamy do udziału w projekcie „Powrót do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej…

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ,, Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw’’

Dnia 16.02.2018 r. w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 w Sali audiowizualnej nr 8 Punkt Informacji o Funduszach Europejskich organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odnośnie dostępnych możliwości na zdobycie środków z funduszy europejskich. Agenda spotkania dostępna jest pod linkiem Kliknij Serdecznie zapraszamy.

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Całkowita wartość projektu: 187 …

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Czytaj dalej…

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych szczególnie uzdolnionych uczniów.

Stypendia przyznawane będą w ramach dwóch programów: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018″– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 –  493 stypendiów najzdolniejszym uczniom, …

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych szczególnie uzdolnionych uczniów. Czytaj dalej…

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powszechnie wiadomym jest, iż środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły powiatowi bialskiemu na rozwinięcie się w wielu dziedzinach. Namacalnym dowodem płynącym z wykorzystywania unijnego budżetu jest stała poprawa jakości infrastruktury drogowej, technologii ICT, wyposażenia jednostek medycznych w wysokiej …

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” Czytaj dalej…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje o wprowadzeniu nowej formy finansowania skierowanej do osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem …

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje o wprowadzeniu nowej formy finansowania skierowanej do osób fizycznych Czytaj dalej…

Przewiń do góry