Ogłoszenia

kategoria

OGŁOSZENIE o przetargu z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Starosta Bialski w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0003 Kobylany, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.  

Ogłoszenie Przetargu z 16 kwietnia 2014 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie Zalutyń gmina Piszczac.

„Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o raz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim”.

 OA.272.1.3.2014.BS O G Ł O S Z E N I E   P R Z E T A R G U  z dnia 20 marca 2014 r.   Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż …

„Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o raz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim”. Czytaj dalej…

„Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim”

OA.272.1.2.2014.BS O G Ł O S Z E N I E   P R Z E T A R G U  z dnia 7 marca 2014 r.   Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż …

„Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim” Czytaj dalej…

Przewiń do góry