Ogłoszenia

kategoria

Wykaz nieruchomości gruntowych na sprzedaż

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 informuje na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony na okres od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 03 czerwca 2015 r. wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol oraz położonych w […]

Wykaz nieruchomości gruntowych na sprzedaż Read More »

Ogłoszenie o Przetargu Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości …

O G Ł O S Z E N I E Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieprzekraczający trzech lat.

Ogłoszenie o Przetargu Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości … Read More »

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości w obrębie Liszna

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony w dniach od 15 lipca 2014 r. do dnia  05 sierpnia 2014 r. wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu  Bialskiego, położonych w obrębie Liszna gm. Sławatycze przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości w obrębie Liszna Read More »

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U z dnia 30 maja 2014 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków .  

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego Read More »

Scroll to Top