Projekty zrealizowane

kategoria

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie

W dniu 10 czerwca 2009 r. podpisana została Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim, w wyniku której Powiat Bialski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach …

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie Czytaj dalej…

Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn – Podsumowanie

Projekt „Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn” Realizowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” nr projektu: Z/2.06/I/1.1.1/168/06 okres realizacji: 09.03.2007 – 15.06.2008

Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn

W dniu 9 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Bialskim podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1

Przewiń do góry