Projekty zrealizowane

kategoria

Zakończenie projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”

W dniu 15 grudnia 2014 r. zakończono realizację projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Zakończenie projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” Read More »

Zakończenie projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii"

W dniu 15 grudnia 2014 r. zakończono realizację projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Zakończenie projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii" Read More »

„Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” uruchomiona!

Z dniem 30 czerwca 2013 roku dobiegła końca realizacja projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowanego przez powiaty: bialski, lubartowski, parczewski (lider projektu) i radzyński ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” uruchomiona! Read More »

"Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód" uruchomiona!

Z dniem 30 czerwca 2013 roku dobiegła końca realizacja projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód” realizowanego przez powiaty: bialski, lubartowski, parczewski (lider projektu) i radzyński ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód" uruchomiona! Read More »

Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

Celem głównym realizowanego przez Powiat Bialski w okresie od 01.09.2010r. do 28.02.2012r. projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” było podniesienie  poziomu kompetencji kluczowych 1407 uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego poprzez realizację kompleksowych usług szkoleniowych. Szczegółowe informacje o projekcie.

Pozalekcyjna Akademia Kompetencji Read More »

Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Projekt współfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ”Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Miedzyrzecu Podlaskim – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG”

Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Read More »

Scroll to Top