KODEŃ – Powiatowy Dzień Strażaka połączony z XX Pielgrzymką Strażaków Powiatu Bialskiego

5 maja 2019 r. odbyły się Powiatowe Uroczystości „Dnia Strażaka” połączone z XX Pielgrzymką Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Na uroczystość przybyło około 300 strażaków oraz 31 pocztów sztandarowych z jednostek OSP, ogniw gminnych Związku OSP RP i Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej z OSP Łomazy pod batutą Wojciecha Lesiuka, pocztów sztandarowych, pododdziału Straży Pożarnej sprzed Sanktuarium na Plac Celebry na Kalwarii, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez ks. kanonika Romana Sawczuka.

Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością, m.in.: Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, Barbara Barszczewska – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Małgorzata Kiec – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, dh Czesław Pikacz – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Maciej Buczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP, władze powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bialskiego.

Gośćmi honorowymi uroczystości były dwie zagraniczne delegacje strażaków z Obwodu Brzeskiego z Białorusi pod przewodnictwem płk Konstantina Szerszunowicza oraz z Powiatu Oberhavel z Niemiec, której przewodził Thomas Thielke.

Gospodarzami uroczystości byli: dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski, bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, dh Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń oraz o. Damian Dybała – Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

Na początku uroczystości została złożona wiązanka kwiatów pod figurą Św. Floriana przez delegację strażaków w składzie: dh Mariusz Filipiuk, bryg. Artur Tomczuk i dh Jerzy Troć.

Przed uroczystą mszą św., na wniosek prezesa ZOG ZOSP RP w Kodniu, Biskup Siedlecki powołał o. Damiana Dybałę do pełnienia funkcji kapelana gminnego strażaków gminy Kodeń. Akt powołania odczytał ks. kanonik Henryk Jakubowicz a mundur strażacki poświęcił ks. kanonik Roman Sawczuk

Po zakończonej mszy św. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Mariusz Filipiuk oraz Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk wygłosili okolicznościowe wystąpienia z okazji „Dnia Strażaka”.

Podczas drugiej części uroczystości odznaczono sześć osób. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali ppłk Artur Łojek – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podl. i dh Krzysztof Adamowicz – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski a Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Jerzy Czyżewski – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Łomazy.

Odznakę honorową „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” otrzymali płk Janusz Łojko – Zastępca Szefa Oddziału w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, mjr Grzegorz Celiński – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podl. i dh Jerzy Troć – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Kodeń.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka pod adresem strażaków składali:

Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski;

– st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie

Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej

płk Konstantin Szerszunowicz – szef zagranicznej delegacji strażaków z Brześcia z Białorusi,

– Thomas Thielke – szef zagranicznej delegacji strażaków z  Powiatu Oberhavel z Niemiec.

Po zakończeniu uroczystości na strażaków czekała gorąca grochówka.

Opracował

Mł. bryg. Mirosław Byszuk

Scroll to Top