Oferta edukacyjna szkół powiatowych

Zapraszamy młodzież  do skorzystania z oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski

Szczegółowa oferta przedstawia się następująco:

W Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim młodzież będzie kontynuowała kształcenie w liceum ogólnokształcącym w klasach o następujących przedmiotach w zakresie rozszerzonym:

 1. a) biologia, chemia, język angielski,
 2. b) biologia, chemia, matematyka,
 3. c) geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
 4. d) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
 5. e) fizyka, matematyka i język angielski,
 6. f) język polski, geografia, język angielski,
 7. g) matematyka, fizyka i geografia.

Szczegółowe informacje: www.lo-sikorski.pl oraz pod nr telefonu: 83 371-47-66 oraz oferta

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim młodzież kontynuować będzie kształcenie w technikum.

Uczniowie uczęszczający do technikum będą mogli wybrać jeden z n/w zawodów:

 1. a) technik ekonomista,
 2. b) technik logistyk,
 3. c) technik informatyk,
 4. d) technik spedytor,
 5. e) technik organizacji reklamy,
 6. f) technik teleinformatyk,
 7. g) technik handlowiec.

Szczegółowe informacje: www.zse.miedzyrzec.pl lub pod nr telefonu: 83 371-78-80 oraz oferta

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim proponuje się następujące typy szkół:

1) technikum,

2) zasadnicza szkoła zawodowa.

Uczniowie uczęszczający do technikum będą kształcić się w n/w zawodach:

 1. a) technik budownictwa,
 2. b) technik elektronik,
 3. c) technik mechanik,
 4. d) technik mechatronik,
 5. e) technik drogownictwa,
 6. f) technik ochrony środowiska,
 7. g) technik usług fryzjerskich,
 8. h) technik urządzeń sanitarnych.

Natomiast w zasadniczej szkole zawodowej wystąpią następujące zawody:

 1. a) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 2. b) elektryk,
 3. c) murarz – tynkarz,
 4. d) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 5. e) oddział wielozawodowy (kształcenie w zawodach: cukiernik, piekarz, ślusarz, krawiec, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych).

Szczegółowe informacje:  www.zsp.szkola.pl lub pod nr telefonu: 83 371-20-15 oraz oferta

 

W Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim młodzież kontynuowała będzie kształcenie w n/w typach szkół:

1) technikum,

2) liceum ogólnokształcące.

Uczniowie Zespołu uczęszczający do technikum zdobywać będą umiejętności

w 2 zawodach:

 1. a) technik mechanizacji rolnictwa,
 2. b) technik hodowca koni.

Natomiast w liceum ogólnokształcącym proponowane są klasy z n/w przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy II:

 1. a) język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne ze straży granicznej,
 2. b) język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z policji,
 3. c) język obcy nowożytny, geografia, matematyka.

Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczniowie dokonają samodzielnie od klasy drugiej.

Szczegółowe informacje:  www.zsjp.janowpodlaski.net  lub pod nr telefonu: 83 341-30-56 oferta

 

W Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach kontynuowane będzie kształcenie w n/w typach szkół:

1) liceum ogólnokształcące,

2) technikum.

Uczniom uczęszczającym do liceum ogólnokształcącego proponowane będą klasy z n/w przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 1. a) biologia, matematyka, język obcy nowożytny,
 2. b) historia, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne ze straży granicznej,
 3. c) historia, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z policji.

W technikum natomiast wystąpią n/w zawody:

 1. a) technik pojazdów samochodowych,
 2. b) technik transportu kolejowego,
 3. c) technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 4. d) technik informatyk.

Szczegółowe informacje:  www.malaszewicze.com lub pod nr telefonu: 83 375-14-38 oraz oferta

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach proponowane są n/w klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 1. a) język polski, geografia, język obcy nowożytny i przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne ze straży granicznej,
 2. b) historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie i przedmiot uzupełniający przyroda oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z policji,
 3. c) biologia, chemia, matematyka i przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z ECDL.

Szczegółowe informacje: www.lowisznice.pl oraz pod nr telefonu: 83 378-20-10 oraz oferta

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu młodzież uczęszczająca do liceum ogólnokształcącego będzie miała możliwość wyboru klasy z n/w przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 1. a) matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje: www.zsoterespol.edupage.org oraz pod nr telefonu: 83 375-20-04 oraz oferta1 i oferta2

 

Wszystkie szkoły objęte są systemem stypendialnym Starosty Bialskiego oraz w klasach technikum o kierunkach kolejowych systemem stypendialnym PKP PLK.

Scroll to Top